احسان گازار

برنامه نویس، مدرس، بلاگر و صخره نورد

معرفی اصطلاحات KISS , DRY و YAGNI

معرفی اصطلاحات KISS , DRY و YAGNI

تو این ویدئو سه تا اصطلاح که ممکن هست در جلسات یا سخنرانی ها بشنوید رو معرفی می‌کنم.