احسان گازار

برنامه نویس، مدرس، بلاگر و صخره نورد

حریم خصوصی

حریم خصوصی

سایت فارسی احسان گازار اهمیت زیادی برای حریم خصوصی شما قائل است. بنابراین هر گونه اطلاعاتی که شما در سایت قرار دهید مطمئنا تنها برای ارتباط با شما و استفاده از محصولات قابل استفاده خواهد بود.


در صورتی که در آینده تغییری در این شرایط حاصل شود، در همین صفحه به روز رسانی خواهد شد و استفاده شما از سایت به معنی قبول این شرایط است.


سایت فارسی احسان گازار ممکن است از ایمیل و اطلاعات شما در خبرنامه استفاده کند و در صورت نیاز با شما از طریق آن‌ها از طرف احسان گازار تماس گرفته شود. و در صورتی که تمایل به دریافت خبرنامه ندارید، می‌توانید در اسرع وقت با احسان گازار تماس حاصل کرده و عضویت خود را لغو کنید


سایت احسان گازار در صورتی که در دیدگاه‌ها و ارتباطات شما با وب‌سایت بی‌احترامی‌ای صورت بگیرد یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم شخصی خطاب شود و حرکتی در جهت به زیر سوال بردن آن شخص صورت بگیرد، آن‌ها را پاک خواهد کرد.