احسان گازار

برنامه نویس، مدرس، بلاگر و صخره نورد

آشنایی با Software Architecture ها

آشنایی با Software Architecture ها

در این ویدئو با انواع Software Architecture های معروف آشنا می‌شوید